Home / Tôn Giáo / Đạo Mẫu Nam Bộ / Tải sách: Cẩm Nang Thơ Của Mẹ Diêu Trì

Tải sách: Cẩm Nang Thơ Của Mẹ Diêu Trì

Phật Mẫu là đấng hoá sanh muôn loài vạn vật, thừa mạng trời tạo hoá càn khôn vũ trụ, chưởng kim bàn ngọc lộ, cai quản linh căn trong trần thế….Người ta còn gọi Ngài là Tổ Mẫu Bàn Canh dưỡng sanh bảo mạng nhân sinh

Đây là cẩm nang thơ của cơ điển sắc lịnh Diêu Trì Kim Mẫu ban truyền khai thông linh tánh gốc cội căn xưa, linh căn khái tiếp lệnh thức tỉnh tu hành, đắc thành Đạo quả dự hội Long Hoa kỳ III

Clb hoằng pháp DƯƠNG KHOA

About admin

Check Also

Tải sách: Kệ Niệm Phật – HT Thích Trí Tịnh

                Đặt sách: http://duongkhoa.com/san-pham/so-tay-ke-niem-phat-ht-thich-tri-tinh-sp837958.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.