Home / Thư Viện Hình / Hình Khoá Tu / Khoá tu lần 9: Buổi công phu tụng kinh, niệm Phật hồng danh A DI ĐÀ

Khoá tu lần 9: Buổi công phu tụng kinh, niệm Phật hồng danh A DI ĐÀ

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận của thời khoá công phu tụng KINH A DI ĐÀ và trì niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT dưới sự hướng dẫn của quý Sư, quý Thầy tại Tịnh Thất. Sau thời công phu, đạo tràng được lắng lọng nghe những lời pháp âm khuyến tấn niệm Phật của sư MINH HẠNH…

Ảnh: clb hoằng pháp DƯƠNG KHOA

About admin

Check Also

KT10 – Cảm niệm công đức Phật Tử hổ trợ TỊNH TÀI để cúng dường đèn cho chùa LINH QUY PHÁP ẤN

Clb xin tri ân và cảm niệm công đức của quý Phật Tử – MTQ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.