Home / Thư Viện Hình / Hình Khoá Tu / Khoá tu lần 9: Buổi công phu tụng kinh, niệm Phật hồng danh A DI ĐÀ

Khoá tu lần 9: Buổi công phu tụng kinh, niệm Phật hồng danh A DI ĐÀ

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận của thời khoá công phu tụng KINH A DI ĐÀ và trì niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT dưới sự hướng dẫn của quý Sư, quý Thầy tại Tịnh Thất. Sau thời công phu, đạo tràng được lắng lọng nghe những lời pháp âm khuyến tấn niệm Phật của sư MINH HẠNH…

Ảnh: clb hoằng pháp DƯƠNG KHOA

About admin

Check Also

KT12 – 50 Phần quà cho hộ nghèo tại CHÙA ĐÔNG AN, xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp

Clb phát 50 phần quà mỗi phần quà trị giá 170k cho 50 hô nghèo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.