Home / HOẠT ĐỘNG ẤN TỐNG / Danh Sách Thỉnh / Đã Xong – Tặng 4 máy niệm Phật năng lượng MẶT TRỜI do 2 Phật tử dấu tên NGÀY 20/08/2022

Đã Xong – Tặng 4 máy niệm Phật năng lượng MẶT TRỜI do 2 Phật tử dấu tên NGÀY 20/08/2022

CLB hoằng pháp DƯƠNG KHOA xin cảm niệm công đức của 2 vị Phật tử BA LA MẬT dấu tên đã ấn tống 4 máy niệm Phật năng lượng mặt trời cho 3 vị Phật tử dưới đây

  1. Thầy CHIẾU ĐỊNH – đường Nguyễn Thị Định, P Thạnh Mỹ Lợi, Q2 (1 máy)
  2. Quàng Văn Tuần – Mường Sại, Quỳnh Nhai, Sơn La (2 máy)
  3. Nguyễn Trường Phi – Đầm Dơi, Cà Mayu (1 máy)

Hồi hướng công đức, phước báu tốt lành cho các vị phát tâm ấn tống.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát!

Đặt sản phẩm online TẠI ĐÂY

About admin

Check Also

Ấn Tống: Chị Mỹ Liên – Tân Bình ấn tống 2 tượng Mẹ Quan Âm 30cm

CLB hoằng pháp DƯƠNG KHOA cảm niệm công đức chị MỸ LIÊN – TÂN BÌNH …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.