Home / Tôn Giáo / Đạo Mẫu Nam Bộ

Đạo Mẫu Nam Bộ

Sự tích Phật Diêu Trì Địa Mẫu – Trích từ THUYẾT QUY TÂM MẸ ĐỊA MẪU (Lữ Trung Dung)

I, Phật Mẹ Địa Mẫu: 1, Địa Mẫu là ai? Thỉnh KINH ĐỊA MẪU MIỄN PHÍ tại đây: http://duongkhoa.com/kinh-tang-dm166759.html Thỉnh tượng MẸ ĐỊA MẪU: http://duongkhoa.com/tuong-phat-dm157794.html Theo Vũ Trụ Quan, trong thời kỳ Hỗn Mang khi chưa có Trời Đất, trong vũ trụ chỉ có một chất khí đương hỗn độn, …

Read More »