Home / Khoá Tu CLB / Khoá Tu Lần 6

Khoá Tu Lần 6

Khoá Tu Lần 6 “VỀ BÊN CHÂN MẪU” tại ĐỀN THIÊNG GIÁC NGỘ nhân đại lễ THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI – CLB hoằng pháp DƯƠNG KHOA

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 18 tháng 10 năm NHÂM DẦN. Nhân dịp đại lễ THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI của đức PHẬT MẪU DIÊU TRÌ, CLB hoằng pháp DƯƠNG KHOA tổ chức khoá tu lần 6 với chủ đề VỀ BÊN CHÂN MẪU. Qua khoá tu …

Read More »