Tháng 7/2022

ĐÃ XONG – Cảm niệm công đức của chị Lê Thị Tú đã ấn tống 10 máy niệm Phật để tặng quý vị Phật tử hữu duyên

Sư cô TUỆ BẢO – CHÙA PHƯỚC THIỀN (phan thiết) 5 Cái Lâm Minh Ken – An Minh, Kiên Giang (1 Cái) Đỗ Phương Anh – Cái Nước, Cà Mau (1 Cái) Lù Thị Hinh – Sơn La (1 cái) Chị Hưng – Diên Khánh, Khánh Hoà (1 cái) TRẦN …

Read More »