Home / Ấn Tống - Cúng Dường / ĐÃ XONG – Cảm niệm công đức phật tử LIÊN HỒNG ấn tống 100 KINH VU LAN

ĐÃ XONG – Cảm niệm công đức phật tử LIÊN HỒNG ấn tống 100 KINH VU LAN

Clb hoằng pháp DƯƠNG KHOA xin cảm niệm công đức của phật tử LIÊN HỒNG – HÓC MÔN đã phát tâm ấn tống 100 kinh VU LAN để ấn tống, gieo duyên cho những Phật tử nhân mùa vu lan.

Thỉnh miễn phí tại đây hoặc tải bản PDF tại ĐÂY

 

About admin

Check Also

Cảm niệm công đức ấn tống tháng 8/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.