Home / Ấn Tống - Cúng Dường / KT10 – Cảm niệm công đức Phật Tử hổ trợ TỊNH TÀI để cúng dường đèn cho chùa LINH QUY PHÁP ẤN

KT10 – Cảm niệm công đức Phật Tử hổ trợ TỊNH TÀI để cúng dường đèn cho chùa LINH QUY PHÁP ẤN

Clb xin tri ân và cảm niệm công đức của quý Phật Tử – MTQ đã hùn tịnh tài để mua sẵm 10 bộ đèn năng lượng mặt trời và phụ kiện gửi về LINH QUY PHÁP ẤN trong Khoá Tu Lần 10 từ 4 đến 6/8/2023.

Thời gian vận động: Từ ngày 27/6 đến 31/7/2023

Tổng số tiền clb nhận: 13.750.000đ (Mười ba triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

Tổng giá trí 10 cây đèn năng lượng: 8.000.000đ (Tám triệu đồng chẳn)

Tổng tịnh tài còn lại cúng dường lên LINH QUY PHÁP ẤN trong khoá tu: 5.750.000đ (Năm triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 

Clb hoằng pháp DƯƠNG KHOA.

 

About admin

Check Also

KT12 – 50 Phần quà cho hộ nghèo tại CHÙA ĐÔNG AN, xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp

Clb phát 50 phần quà mỗi phần quà trị giá 170k cho 50 hô nghèo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.