Tháng 08/2023

KT10 – Cảm niệm công đức Phật Tử hổ trợ TỊNH TÀI để cúng dường đèn cho chùa LINH QUY PHÁP ẤN

Clb xin tri ân và cảm niệm công đức của quý Phật Tử – MTQ đã hùn tịnh tài để mua sẵm 10 bộ đèn năng lượng mặt trời và phụ kiện gửi về LINH QUY PHÁP ẤN trong Khoá Tu Lần 10 từ 4 đến 6/8/2023. Thời gian vận …

Read More »