Home / Ấn Tống – Cúng Dường

Ấn Tống – Cúng Dường

Đang diễn ra – Hùn phước xây dựng chánh điện bằng sắt ĐẠO TRÀNG TỪ VIÊN – Định Quán, Đồng Nai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.. Hôm nay CLB chúng con nhận được tâm thư xin vận động hùn phước cúng dường xây dựng chánh điện của đạo tràng Từ Viên (Định Quán – Đồng Nai) do ĐĐ Thích Nguyên Tấn gửi về. Kính mong quý Phật …

Read More »

Đã Xong – Tặng 4 máy niệm Phật năng lượng MẶT TRỜI do 2 Phật tử dấu tên NGÀY 20/08/2022

CLB hoằng pháp DƯƠNG KHOA xin cảm niệm công đức của 2 vị Phật tử BA LA MẬT dấu tên đã ấn tống 4 máy niệm Phật năng lượng mặt trời cho 3 vị Phật tử dưới đây Thầy CHIẾU ĐỊNH – đường Nguyễn Thị Định, P Thạnh Mỹ Lợi, …

Read More »