Home / Tôn Giáo / Đạo Phật / 13 Cảnh Giới Thiền Định – Thiền sư AN LẠC HẠNH

13 Cảnh Giới Thiền Định – Thiền sư AN LẠC HẠNH

TẢI FILE – 13 CẢNH GIỚI THIỀN ĐỊNH – SƯ AN LẠC HẠNH

13 CẢNH GIỚI THIỀN

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Kính Ngưỡng Bái bạch lên sư phụ chứng minh , chư tôn hiền đức tăng ni chứng minh .

Hôm nay con là Trúc nữ Hạnh Thủy xin được thay lời cho gia đình phật tử Hoàng Ngọc yến Linh , Pháp Danh Ngọc Linh ở TPHCM .

Gia đình phật tử Đỗ Trang, pháp danh Đỗ Trang ở TPHCM , gia đình Phan Thị Ánh Tuyết ở hóc môn gia đình Nguyễn Thị Hương ở long trường quận 9 TPHCM . Hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ thành kính dâng lời tách bạch.

Kính Bạch trên chư tôn đức chúng con kính nghe cổ đức có câu : làm người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn. cây có cội mới trổ cành xanh lá nước có nguồn mới bửa khắp rạch sông, thì bổn phận làm người làm con phải biết báo ân và tri ân. Đó chính là nhịp cầu đạo đức đưa con người về cõi thiện.

Hôm nay là 30/9 năm tân sửu 2021. Là ngày cúng hội hằng tháng của đạo tràng Tịnh Xá Liên Hoa, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Được sự cho phép của sư phụ trụ trì tịnh xá Liên Hoa toàn thể gia đình phật tử chúng con quy tụ về đây ! 1 dạ chí thánh chí kính thiết lập đàng tràng cúng dường tam bảo cúng dường trai tăng. Nhờ oai lực và sức chú nguyện của quý ngài mà cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ nội ngoại tiên linh 2 bên của toàn thể gia đình phật tử chúng con cùng các thai nhi súc xảo chưa được chào đời thừa tư phước bảo của lễ cúng dường trai tăng hôm nay mà siêu sanh tịnh độ . Đồng thời cũng cầu an cho bản thân cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ tiêu tai giải nạn bệnh chứng nghiệp chướng báo chướng tiêu trừ thân tâm an lạc. Cầu cho các oan hồn nghiệp chướng báo chướng oan gia trái chủ theo vương vấn bản thân gia đình phật tử cha mẹ hiện tại ,cha mẹ quá vãng, vợ chồng, con cái cũng như những người thân của toàn thể gia đình phật tử phát tâm cúng dường trai tân hôm nay . Cũng như cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp các thai nhi các súc xảo chưa ra đời cũng được thừa tư phước báo cúng dường trai tăng hôm nay mà siêu sanh tịnh độ .

Kính bạch chư tôn đức lễ phẩm tuy thô sơ đạm bạc nhưng với tấm lòng chí thành chí kính của toàn thể gia đình phật tử chúng con. Kính xin quý ngài chứng minh và thọ nhận để cho gia đình phật tử chúng làm tròn hiếu đạo và trọn phần công đức.  Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vừa qua con đã đại diện cho gia đình phật tử tách bạch cúng dường trai tân để tiếp theo là 10 phật tử Thiện Trí, Thiện Bình đọc kinh cúng dường Tam Bảo . Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giờ này phật tử chúng con xin đọc kinh cúng dường tam bảo.

DÂNG HƯƠNG.

Khói hương dâng thấu mấy tần xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin phật ngự

Chứng minh đệ tử tất lòng thành

LỄ PHẬT

Kính lạy phật từ bi cứu thế

Đem đạo lành phổ tế chúng sinh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường

LỄ PHÁP

Kính lạy pháp là phương giải thoát

Góc chơn truyền y bát từ xưa

Pháp tu chứng đắt kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia

LỄ TĂNG

Kính lạy tăng nghiêm trì giời luật

Hạnh Tăng vô nhứt vật thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chân,

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu.

SƯ PHỤ THUYẾT PHÁP

Thì giờ này ,thì sư cũng thay lời tất cả quý chư tăng ni hiện tiền nơi đây. Thì có đôi lời nhắc nhỡ toàn thể quý phật tử nam nữ nói chung là.. xa gần mà nói riêng là hiện tiền nơi đây tịnh xá Liên Hoa trong cái ngày 30/9 năm tân sữu. Thì cùng tất cả quý vị cũng như 1 cái lễ cúng dường trai tân á . Thì nó rất là quan trọng trong vấn đề cầu siêu ,cầu an hay là cầu giải nghiệp . Nó rất là quan trọng chớ không phải là 1 cái lễ cúng cầu siêu, cầu an hay là cầu giải nghiệp bình thường. Cái lễ này nó rất là quang trọng cho nên mình hiểu như vậy á thì cái người phật tử đứng ra mà cúng á. Là phải trân trọng , cái trân trọng thứ nhất á là trân trọng tam bảo. Cái trân trọng thứ 2 á là hồn thiên sông núi. Cái trân trọng thứ 3 á là vong hồn người quá cố ..đó..phải trân trọng . Thì cái sự cúng của mình nó mới có kết quả theo lòng mong cầu của mình . Chớ nếu mình cúng mà mình không trân trọng , mình coi tầm thường như những cái lễ thường khác thì không kết quả là bao ..hết trơn, không kết quả là bao nhiêu hết. Ở đây tui muốn nói thẳng như vậy để cho quý vị biết, bởi vì ngoài ra cái cõi trần gian của chúng ta đang sống á. Thì còn 3 cảnh giới nữa , 3 cảnh giới tức là : CẢNH GIỚI THIÊN , DỤC GIỚI THIÊN , SẮC GIỚI THIÊN VÀ VÔ SẮC GIỚI THIÊN ..đó.. Ngoài 3 cảnh giới thiên này á thì còn..cái cảnh giới đặt biệt nữa..là cảnh giới Phật á.. cảnh Tây Phương cực lạc của mười phương 3 đời chư phật , cho nên cái sự cúng kiếng mình phải , phải thành tâm, thiện chí, trân trọng thì mới có hiệu quả. Trân trọng đối với tam bảo , mình còn hoài nghi còn ngờ vực thì..thì khó mà kết quả theo long mong cầu của mình nhắc vậy để cho quý vị , quý vị hiểu , á.. và sau đây tôi sẽ .. bữa nay tôi  sẽ .. tôi sẽ nói lên 1 sự thật cái đường tu hành của Phật Giáo á. Vì cái sự thật này có lẽ là phật tử lâu nay theo tôi nghe pháp rất nhiều mà tôi chưa nói và hôm nay tôi phải nói á. trước khi tôi nói á thì. Hôm nay á ..thì tương lai dường như trưởng lão Giác Ẩn là chết ngày mùng 4 phải không ? TỊCH  . mùng 4/10 ..à mùng 4/10 tức là ..ngày nay là 30/9 rồi ! cô thẳm cũng mới nhắc. Thì cúng nun ngày nay , nguyện giác linh của ngài trưởng lão Giác Ẩn ..là cũng thừa tư công đức để nhận cái lòng thành của đạo tràng tịnh xá Liên Hoa cúng kiến ngày hôm nay và ngày 14 ngày thôi mùng 4 tới thì cái ngày viên tịch á..thì thôi khỏi cúng bởi vì cúng ngày nay rồi ..thấy không.. đầy đủ rồi ! theo lẽ thì các vong mà gửi ở đây á thì mõi người có 1 cái ngày tịch riêng một cái ngày mà chết riêng. Cúng thí dụ như trong gia đình thân tộc á thì mình à.. cúng cái ngày riêng đó.. nhưng mà gửi ở tịnh xá thì cúng chung 2 ngày : ngày rằm và 30 đều ăn uống đầy đủ hết . Bạch trưởng lão thì trưởng lão cũng hoan hỹ . Tôi cũng nhắc đại khái cho tất cả tăng ni phật tử biết á ! Trưởng Lão Giác Ẩn là đệ tử của sư tổ minh đăng quang, nghĩa là ngài vô xuất gia được 7 ngày thì đệ tử xuất..sư tổ Minh Đăng Quang vắng bóng. á cho nên cũng có thể nó á..gần như là ngài là con út á..gần như..như vậy..nhưng mà có điều trưởng lão giác ẩn ngài tu rất là khổ hạnh..rất là khổ hạnh ..à..cái thời gian hành đạo của ngài á. Sau khi mà tổ vắng bóng thì ngài tu độc giác, hạnh khắc sĩ thì ăn 1 ngày có bữa ngọ trưa thôi, tham thiền nhập định. Nhưng mà đặt biệt ngài có 1 cái môn pháp rất là siêu. Tức là ngài coi dịch số , tức nôm na gọi là dịch số á ! ngài coi rất hay đó ! cái dịch số này là do Phục Hy lập ra ! ngài coi rất hay ! thì à ! thời gian ngài về đây ở với tui thì cũng được a dường như trên 2 năm phải không thiện trí thì ngài tịch ..thì à.. tôi lo hỏa táng rồi về ngài ở đây luôn ! kế đến thì à cũng có trưởng lão giác đạo thì thời gian ngài cũng ta bà đây đó , rồi cái tuổi mà ..lớn rồi yếu rồi ! ngài về ngài nương tựa với tui ở đây ! rồi sau ngài cũng tịch nun mà tịch ngồi . Ngồi thiền mà tịch nun á ! Ngồi trên cái ghế tịch nun không ngã á ! Rồi tui cũng làm lễ hỏa táng nun ! thờ ngài ở đây ! thì nhắc đại khái này cho phật tử biết ! thì tiếp tục ở đây thì à..Tôi muốn nói 1 sự thật mà có lẽ tất cả tăng ni , phật tử, nam nữ ở trong nội bộ này kể cả phật tử gần gũi ở đây rất nhiều mà tui chưa từng nói ! Hôm nay tôi sẽ nói ! Xin thưa quí vị ! cái đạo phật thích ca mâu ni ngài ra đời nơi xứ ấn độ á để mà cứu tế đọ sanh cái cõi ta bà này là ngài dạy phải tu thiền và tất cả mọi người ! tu muốn đắt quả là phải tu thiền nhất thiết phải tu thiền , đó là 1 cái à , 1 cái hạnh tu để dứt luân hồi sanh tử ra ngoài tam giời phàm phu 1 cái hạnh tu đặt biệt á.. con người có tu thiền mới có thể tiến hóa nhanh lên cái cõi mà : cõi thần , cõi thánh , cõi tiên và cõi Phật nếu tu mà không tu thiền á thì cũng tiến hóa nhưng mà chậm lắm rất chậm ! ngoài ra trong kinh nói á !  phật dạy có 8 muôn 4 nghàn pháp môn tùy ai tu cái pháp nào cũng được nói chung chung như vậy là để an ủi cái người hạ căn , an ủi người hạ căn thôi ! để họ , họ khỏi sợ , họ khỏi hoang mang mà họ không ,tiếp thu và họ cũng không thành trì theo cái , cái giáo pháp giải thoát của nhà phật phương tiện mà nói như vậy chứ thật tế á là phải tu thiền ! Định ! Thiền Định , nhưng mà khi nói cái thiền định của nhà phật á ! thì có 13 cái cảnh giới định chứ không phải chỉ  1 cảnh giới thôi ! 13 cảnh giới định ! cái định thứ 1 là tầm xác á ! mà khi nói tầm xác là tầm xác cái gì ? tức trong kinh phật có dạy rõ ! Gồm có TỨ NIỆM XỨ , TỨ CHÁNH CẦN , TỨ NHƯ Ý TÚC , NGŨ CĂN ,NGŨ LỰC ,THẤT BỒ ĐỀ PHẦN VÀ BÁT CHÁNH ĐẠO PHẦN đó ! là hành cái pháp tứ niệm xứ ! Quán xét cái này á để cho thấu triệt về cuộc sống hiện thực của thế gian , về thân như thế nào và tâm ra làm sao để mình , mình rõ 1 cách chính xác để mình lo mình tu nôm na gọi là XÃ PHÚ CẦU BẦN XÁ THÂN CẦU ĐẠO. Đây là cái nền mống của phật giáo là cái sườn , 1 cái sườn của 1 ngôi nhà . Nếu người tu mà , mà không quán triệt tứ niệm xứ á ! thì vô tu mà gọi là nhảy lớp á ! thì ham danh, ham lợi, ham tiền . Đủ thứ hết trơn à ! thì không có xả phú cầu bần được !

Tứ Niệm Xứ là cái gì ?

Tứ Niệm Xứ tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường , quán pháp vô ngã . Đó là cái thiền định đầu tiên của pháp giáo nhà phật tức là tầm xác á . Tiến đến thứ 2 sau khi tầm xác rõ ràng rồi ! thì mình lập thân thành đạo á mới tiến lên đến cái , cái HỶ ĐỊNH là mừng, mừng là mình đã định tâm được trong cái , cái cương vị này để mà mình tu , tiến đến cái định thứ 3 nữa á là LẠC , là VUI , vui trong cái cuộc sông hiện thực của đời mình đã xa rời được thế tục , vật chất, tiến đến nữa là TỊNH á , là Thanh Tịnh là Vắn Vẻ là Yên Lặng á ! Định Tâm được trong cái vắng vẻ và yên lặng đó gọi là cái Định thứ 4. Tiến đến cái định thứ 5 nữa á là Đại Định , khi mà đi vào đại định rồi á thì không còn tiếp cận cais thế gian này nữa ! hoàn toàn cái lục thức của mính á là Thấy , Nghe , Ngửi, Nếm, Rờ, Tưởng nó chìm lặng , chìm lặng vào tận đáy lòng của mình. Không còn tiếp cận trần gian nữa ! gọi là Đại Định mà Sư Tổ Minh Đăng Quang trong 69 quyển ngài có nhắc nhở á ! trong thuở xa xưa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tham thiền nhập định á ! 500 cổ xe bò đi ngang , thì quý vị biết 1 cổ xe bò đi thôi ! nó cọc cạch, cọc cạch, cọc cạch . Mà 500 cổ xe bò đi ngang 1 cái đường , 1 cái đường , 1 cái khoảng dài như vậy á ! mà Phật định rồi ! phật cũng không biết , không hay ! khi mà xả định mới biết đó ! cái Đại Định này á là cái Ngũ Định . Ngũ Thiền Định của đạo phật mà đa phần tăng ni và phật tử chúng ta hiện tại chúng ta học tu thiền á ! dường như ai cũng có đi vô cái này hết trơn á ! và chính vì đi vô chỗ này á ! mà có nhiều người lầm lẫn ! không hiểu rõ chính xác cái đạo phật ! nó chỉ ! không phải chỉ có nhiêu đây thôi mà nó còn phải tiến lên á ! 8 cái chỗ định nữa ! còn phải tiến lên nữa ! như vậy thì tiến lên nữa là cái gì ? Tiến lên ở chỗ nữa là : Đầu Tiên là TỨ THIỀN THIÊN kêu bằng KHÔNG VÔ BIÊN XỨ ĐỊNH , THỨC VÔ BIÊN XỨ ĐỊNH, VÔ SỞ HỮU XỨ ĐỊNH VÀ PHI TƯỞNG , PHI PHI TƯỞNG XỨ ĐỊNH á là Tứ Thiền Thiên . Tức là 4 cái định này á ! KHÔNG VÔ BIÊN XỨ ĐỊNH , THỨC VÔ BIÊN XỨ ĐỊNH , VÔ SỞ HỮU XỨ ĐỊNH Á . Đó là cảnh trời sắc giới á. Rồi á PHI TƯỞNG , PHI PHI TƯỞNG XỨ ĐỊNH Á là cảnh trời vô sắc giới , cảnh trời vô sắc giới , thì quý vị biết ! tất cả mọi con người chúng ta mà kể cả chúng sinh mà mang cái xác trần ở trần gian này á ! mà khi chúng ta mà là : Tăng ni hoặc giả là cư sỹ mà chúng ta , cư sy mà thọ tam quy ngũ giới mà tu thập thiện á kể cả tăng ni nun ! Đi vào định á ! thì được á ! có phước về cõi trời mà cõi trời dục giới thôi ! cõi trời dục giới thôi ! cõi trời dục giới có hình tướng y chang như chúng ta như thế này nè á ! mà cái cảnh này ta bà này á gọi là cảnh Dâm Giới ! Dâm Giới ! tất cả mọi người mọi chúng sanh sông trên mặt đất này á đều có cái ý dâm dục hết trơn á ! nhưng mà về cái cõi trời dục giời á thì không còn dâm nữa ! cho nên gọi là Dục Giới ! Dục Giới Thiên ! mà cái cõi Dục Giới Thiên này là tất cả là 33 tầng trời ! 33 tâng trời mà cái , cái cõi á ! cái cõi lớn nhất trong 33 tâng trời á là cõi trời ĐÂU LỢI , ĐÂU LỢI THIÊN CUNG . Cái cõi trời ĐÂU LỢI là ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ngự trị và Ngài , Ngài có trách nhiệm bảo vệ cả 2 cõi , cõi âm và cõi dương . Ngọc Hoàng Thượng Đế bên cạnh Ngọc Hoàng Thượng Đế là đức mẹ DIÊU TRÌ THÁNH MẪU là cái cõi thiên Dục Giới ! NHỚ NHEN !  cái cõi thiên dục giới  vẫn có cái hình thức y chang như mình nhưng mà cái cảnh giới riêng của người ta , ta sống á .Nhưng mà vô đại định á , đại định tôi xin thí dụ . Đi vào đại định rồi mà tui nói 500 cổ xe bò đi ngang mà ,mà phật cũng không biết á ! đây là tui hình dung để chứng minh tăng ni và phật tử hiểu rõ . Không khác nào mình ở trên mặt nước trên chiếc ghe thì mình tiếp cận cái không gian này nè ! máy bay bay mình cũng nghe , dế kêu mình cũng hiểu , chim hót mình cũng hiểu , cũng nghe hết ! nghe đánh trống ai la làm đâu mình cũng biết hết á ! nhưng mà khi lặn vào đái nước rồi đó ! quý vị còn nghe không ? lặn vào đáy nước hết nghe rồi ! hết nghe gì trên mặt đất rồi ! thấy hông ! đó là đi vào định đó ! khi mà xuống tận đay nước rồi đó ! nằm ở dưới bùn , mặt bùn của đáy nước rồi đó là ngủ luôn , cái thần thức nó chìm lặn trong đó luôn ! ngủ luôn ! thì kể cả những tiếng mà quệch quệch ở dưới nước mà thường thường mình lặn dưới đái nước mình nghe tiếng quệch quệch thôi ! chớ trên trần gian này không nghe nữa nhưng mà lặn xuống đáy nước còn nghe tiếng quệch quệch nhưng mà ngủ luôn rồi ! thì đâu còn nghe tiếng động ở dưới đáy nước nữa ! cái tiếng động đáy nước mà dường như ếch kêu nhưng mà mình cũng không nghe, không biết nun  ngủ luôn rồi á ! vô cái chỗ đó rồi ! thì trên mặt nước này máy bay bay cũng không biết bơm dội trên này cũng không hay . là cái thần thức của mình nó ngủ trong đó rồi ! và khi nó , nó hồi, nó hồi  trở lại , tỉnh lại tức là từ ở đáy nước á mà lừng lên trên mặt nước rồi ! thì bắt đầu nghe tiếng động ở trên hết ! cái Đại Định , cái định thứ 5 á của 1 người tu thiền đạo phật á chìm lặn dưới đáy nước và ngủ luôn rồi ! ngủ 1 cách an nhiên , như nhiên, tự tại hòa, cái ngủ đó , cái thần thức nó hòa nhập vào vũ trụ thiên nhiên rồi ! nó không còn biết gì hết trơn á ! rồi sau đó ,nó hồi trở lại tức là thức tỉnh trở lại thì nó hết hơi rôi ! phải lên trên mặt nước bắt đầu mới nghe trên mặt nước trên trần gian này là cái gì cái gì á ? thì quý vị biết á ! chính đi vô đại định này mà những người, người ta lầm , ta tưởng đâu tới đó là rốt ráo rồi ! cho nên á ! trong cái giờ mà ngủ ở dưới đáy nươc á ! thấy có địa ngục ở đâu ? thấy có thiên đường ở đâu ? thấy cái quả báo ở đâu ? hoàn toàn không có gì hết . Bởi vì xuống dưới ngủ rồi đâu thấy cái gì ? thấy hông ? cho nên khi họ lừng lên mặt nước thì họ quán sát họ lạc vào vấn đề mà gặp Tà Kiến Mà là ĐOẠN KIẾN thành QUỶ ĐẠO nun, CHẤP KHÔNG , không ,không có gì hết trơn á ! kể cả những cái người tu hiện tiền ở đây cứ chấp KHÔNG như vậy là LẠC VÀO QUỶ ĐẠO rồi ! nhỏ thì làm dân quỷ , lớn lên á là VUA QUỶ , Quan Quỷ rồi VUA QUỶ rồi ĐẠI LỰC QUỶ VƯƠNG Á ! thấy hông ? QUỶ VƯƠNG rồi ĐẠI LỰC QUỶ VƯƠNG . đó là cái thứ 1 cái người lạc vào cái KHÔNG á ! chắc chắn như vậy nhiều người tu theo Phật đi vào đại định mà lầm cái này nè cho nên thành QUỶ không hay ! rồi ! còn 1 cái thứ 2 nữa LẠC VỀ MA VƯƠNG đi vào cái đại định đó đó đó không có gì hết bây giờ họ . Nó hồi trở lại trên mặt nước , họ thấy tiếng động vẫn còn rồi nghĩ lại trong lòng của mình nó vẫn còn PHIỀN NÃO. còn THAM , SÂN , SI , MẠNG, NGHI , ÁC , KIẾN đó đâu dứt rồi định như vậy cũng mất nun trở ra thì vấn đề vẫn còn THAM, SÂN, SI , MẠNG ,NGHI, ÁC ,KIẾN rồi định như vậy trở lên  cung vẫn còn THAM ,SÂN, SI, MẠNG , NGHI , ÁC, KIẾN , tức là họ đã chấp lầm cái chỗ gì ? họ lạc Tà Kiền và Chấp Lầm THƯỜNG KIẾN , chấp lầm THƯỜNG KIẾN , tức là họ đánh giá rằng á, không có gì dứt Luân Hồi , Sanh Tử hết trơn á ! sanh sanh , diệt diệt, trong lòng của mõi người , họ trở thành ma . họ chấp lầm ở chỗ này họ thành MA , nói không có dứt luân hồi sanh tử thì thôi bây giờ mình cứ ăn chơi trụy lạc á ! ăn chơi trụy lạc đâu có thành , đâu , đâu , đâu có gì mà dứt luân hồi sanh tử đâu . Con người thường sanh , thường sanh, thường chuyển hóa như vậy không có gì dứt luân hồi sanh tử hết trơn á ! họ lạc vào Tà Kiến thành ra Thường Kiến về thế giới của Thiên Ma . nhỏ thì làm dân ma ,lớn lên thì làm ma , quan ma rồi VUA MA là MA VƯƠNG Á rồi THIÊN MA BA TUẦN NUN ! cho nên bây giờ quý vị nghe nhiều người giảng thuyết đi sai cái lời của PHẬT THÍCH CA HẾT TRƠN Á ! đi sai ! đa phần là sai hết ! thấy không ! cái người , khi mà họ lạc vào cái đó họ về thiên mà luôn , họ chấp chật cái đó vĩnh viễn họ làm ma nun á ! nhưng mà cái người tu theo đường lối của đạo phật á ! khi chìm lặn như vậy cái thần thức nó ngủ nun ,nó không còn tiếp cận gì hết ! thì nó không chấp chậc cái không mà khi nó ,nó thoát khỏi mặt nước nó cũng không chấp chật cái có nó suy nghĩ giữa CÓ và KHÔNG là như thế nào ? nó quán xét nó suy nghĩ giữ CÓ và KHÔNG như thế nào đây ? thấy hông ? thì trong cái giờ bình tĩnh , yên lặng trở lại nó mới quán chiếu cái tâm mình rỗng rang vắng lặng không có bờ mé xứ sở gì hết ! thấy hông ? trong hiện thực nó như vậy mà khi nhập định thì mất nun mà trở lại thì nó sanh-diệt . Như vậy họ mới thấy rằng cái tâm hồn rỗng rang, trống vắng, thanh tịnh. nó không có bờ mé , xứ sở , họ chấp trụ ở đây cho nên họ AN TRÚ trong cái Định , Đại Định này gọi là KHÔNG VÔ BIÊN XỨ ĐỊNH. tức là cái cõi trời Sắc Giới rồi họ quán chiếu KHÔNG VÔ BIÊN XỨ ĐỊNH NÀY không có nghĩa là Định trong cái chỗ không bờ mé xứ sở thì bây giờ họ mới thấy . Quán chiếu thêm , họ thấy trong cái không bờ mé xứ sở này mình vẫn còn cái biết mà thì bây giờ họ trụ chấp thêm cái chỗ là THỨC VÔ BIÊN XỨ ĐỊNH cõi trời Sắc Giới , cõi trời sắc giới ! rồi ! quán chiếu thêm nữa vừa đại định vừa xả định vừa quán chiếu giữa cái KHÔNG và cái CÓ thì bây giờ mới được nè , mới đạt được cái chỗ định là VÔ SỞ HỮU XỨ ĐỊNH nghĩa là trong cái định vắng lặng này nó không khởi 1 niệm để có định cho nên gọi là , là VÔ SỞ HỮU XỨ ĐỊNH thì cái cảnh giới này nó còn nằm trong cái Sắc Giới , cái sắc giới nghĩa là vẫn có cái hình tướng nam nữ nhưng mà hoàn toàn họ sống về tâm thức ! thấy hông ? trong 4 cảnh định này nó hoàn toàn sống bằng tâm thức . mặc dầu họ vẫn có cái thân trung âm y chang như cõi trời Dục Giới nhưng mà họ không còn khởi niệm dục nữa ! hoàn toàn sống trong tâm thức không có không tướng á ! cái cõi trời dục giới còn sống trong cái , cái biết , biết dục , gọi là dục giới .nhưng mà cái cảnh mà đi vào cái cảnh mà..mà sắc giới rồi á thì cái biết nó lước qua,lước qua cái biết nun sống trong cái cảnh có hình thức nhưng mà không chấp trụ trong cái biết, cái biết nó qua lun . tiến đến cái tứ thiền thiên thứ 4 á là PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ ĐỊNH là Định Tâm trong cái chỗ KHÔNG TƯỞNG KHÔNG TƯỞNG KHÔNG KHÔNG TƯỞNG tức là hoàn toàn sống bằng tâm thức cái cảnh trời VÔ SẮC GIỚI ngay chính cái cảnh trời VÔ SẮC GIỚI cũng không có 1 cái hình tướng như cái cõi trời Dục Giới cái cảnh trời VÔ SẮC GIỚI như vậy thì cảnh trời sắc giới cũng sống bằng tâm thức .như vậy nó không có một cái , một cái cảnh giới mà trước mắt như cái cảnh trời Dục Giới . thấy chưa ? cho nên quý vị coi những phim , những thiền sư , những vị tổ sư á , mà ta thuyết minh ra đó. thì chỉ là cái cảnh giới Dục Giới trở lại không ! thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế, Mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu các tiên nữ , tiên nam gì , tiên ông , tiên bà gì ? đủ thứ hết trơn , tiên cô gì rồi á hen ! đủ thứ ! nhưng có ai biết cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới ai đã diễn suất được cái này . Hoàn toàn nó là sống bằng tâm thức rồi chớ nó không phải có một cảnh, cảnh hiện tượng như là cái cõi trời dục giới . thấy chưa ? tiến lên 4 , 4 cái chỗ định của phật nữa . khi mà á đi vào định vắng lặng tức là an trú cái lục thức á trong cái , cái chân không rỗng lặng, bình đẳng, trùm khắp rồi ! khi mà xả định ra mới biết. tức là : tui thí dụ như tui  lấy đơn cử là nằm dưới đáy bùn và lên mặt nước vậy đó lên mặt nước mới biết chuyện này chuyện nọ , mà nằm đáy bùn ngủ rồi đâu biết gì ! rồi ! thì bây giờ từ chỗ họ quán xét giữa cái không và cái có ! thấy hông ! thì họ thấy rằng trong không nó có có , trong có nó có không á ! thì bây giờ á ! trong không nó có có trong có nó có không ! thì bây giờ con người tu hành chân chính phải sống làm sao cho nó đúng chánh pháp của chư phật 3 đời tức là sống trong cái lý trung đạo ở khoảng giữa có và không . ở khoảng giữa có và không á ! không mà có , có mà không ,mình ở giữa không khác nào mình ngồi trên chiếc ghe mà mình không , không ôm 1 bìa ghe , không ôm bìa ghe bên không, mà cũng ôm bìa ghe bên có .mình ngồi ở giữa. tức là mình không lạc bên tả mà không lạc bên hữu . ngồi ở giữa cho nên nói chỗ này tôi nhớ tôi với ông sư giác cẩn hồi đó trong đoàn giáo hội mà tách ra giáo hội mà đi tu tịnh đó . xuống rạch giá ở tịnh xá ngọc sơn với ông sư thiều , nói ông sư thiều á cho mượn cái cốc để tu tịnh rời đoàn rồi xuống đó tu tịnh . a dè xuống đó rồi á là ông sư dung ổng vô ông nói ông sư thiều cho ổng mượn cốc tu tịnh . xuống cái ổng tịnh rồi mình có chỗ đâu tịnh. có sư thiều ổng kêu quí sư ở đây chơi 3 ngày đi rồi rồi tui giới thiệu trong núi sập á để ở trỏng có cái cóc của sư đó vô tu tịnh cũng được. ở chơi 3 bữa tới chừng mà xuống xuồng á bị gì qua cái kênh nhỏ. ông sư cẩn là người gốc dỉ an ổng đâu có biết đi ghe, còn tui thì cái xứ này cho nên tui tắm tui lên xuống ghe dễ quá rồi . phải hông ? tui để cho ổng đi trước , ổng xuống bước xuống ghe mà ghe 3 lá , ổng bước nhè ổng đạp qua cái be bên đây , đạp cái ghe bên đây , cái ghe bên đây nó nghiêng xuống ổng hoảng hồn chụp cái be bên kia nó ngã qua té xuống nước luôn , ướt meo hết trơn á ! sau đó rồi ổng lên ổng thay đồ mượn đồ ông sư thiều để lên đi với tui , tui đi sau mà thành , tui qua đò , qua sông trước , qua rạch trước , tui đi sau , tui ở đây tui biết rồi ! tui thòng chân tui bước ngay xuống giữa rồi xe ghe nó đâu có nghiêng ! đứng yên chăng ! tui qua ghe , để qua bờ kia cái tui lên ! thấy chưa ? con người tu cũng vậy á ! cứ chấp không là té xuống nước luôn , chấp có cũng là té xuống nước luôn,chấp phải là té xuống nước luôn, chấp trái là té xuống nước luôn, cứ ngồi ở giũa , đứng ở giữa là không bao giờ té.cái đạo phật mình tu đúng chánh pháp của phật là phải hành TRUNG ĐẠO , TRUNG DUNG ở khoảng có và không ,mà chính ngồi ở giữa mà đi tới nơi được , không có chìm xuồng . thấy chưa ? đó ! quán xét được cái chỗ này rồi đó ! là trong không mà có , trong có mà không ! bây mình , xuyên suốt hơn nữa , mình thấy tại sao cái ý của mình nó sanh sanh hóa hóa hoài như vậy ! mà hành những pháp môn này pháp môn kia để chặn đứng cái ý ! nó nó đừng có sanh phiền não nữa mà sao làm hoài không được ! tại sao vậy ? á hông ? phải bây giờ đi sâu vào cái lý không và có , có và không tức là đi sâu , phanh phui ra cái lý trung đạo ở giữa này mình phải sống như thế nào mà nó không bị sanh diệt nữa ! tức là đạt được cái , cái ý pháp nó vốn vô sanh , cái ý pháp nó vốn vô sanh thì bây giờ mới an trú trong cái ý pháp vô sanh này thì gọi là gì ? là đắc quả A LA HÁN THÁNH. Tức sống bằng cái ý giác . định tâm trong cái ý giác để mà sống là không còn luân hồi gọi là HỮU DƯ NIẾT BÀN của A LA HÁN ! á hông ? rồi ! đã an trú được trong ý giác vô sanh rồi thì bây giờ quán xét thêm trong Ý GIÁC VÔ SANH này nhưng mà lúc mình , mình trở về trong cái vắng lặng an nhiên, như nhiên tự tại . thường còn bất biến đó ! quán xét sâu vào cái lý chân không diệu hữu nó là như thế nào ? tức là quán xét để vào CÁI LÝ CHÂN KHÔNG DỊU HỮU thì thấy rằng CÁI Ý GIÁC VÔ SANH của mình á ! nó vốn không sanh không diệt , nó không có không không. thấy hông ? hoàn toàn nó xa rời luôn CÁI Ý GIÁC lun ! nó đi vào CÁI LÝ CHÂN KHÔNG DỊU HỮU. thì đây được gọi là DIỆT TẬN ĐỊNH CỦA DUYÊN GIÁC THÁNH . an trú cái định này á ! thì gọi là PHẬT DUYÊN GIÁC. á ! rồi ! A LA HÁN thì trụ trong cái cái PHÁP CÓ là CÁI Ý GIÁC VÔ SANH . có hành pháp này mới được Ý GIÁC VÔ SANH thì DUYÊN GIÁC mới Ngộ ngay cái TÁNH CHÂN KHÔNG DỊU HỮU không có hành gì hết. mà nó vẫn an nhiên , như nhiên tự tại VÔ SANH . tức là chấp trụ trong cái này á là KHÔNG . gọi là DUYÊN GIÁC THÁNH là VÔ DƯ NIẾT BÀN của PHẬT DUYÊN GIÁC. thấy hông ! tiến đến nữa giữa cái có của A LA HÁN THÁNH . có 1 pháp tu và cái DUYÊN GIÁC THÁNH không có 1 pháp tu nào được hết trơn  á ! mà để tự nhiên đi vào vắng lặn lun ! là VÔ SANH , KHÔNG SANH-DIỆT . nghiên cứu sâu xa vào giữa CÁI CÓ và CÁI KHÔNG này . thì ngộ được cái tự tánh xưa nay hằng thanh tịnh , không sanh – không diệt bây giờ mới an trú trong TỰ TÁNH KHÔNG SANH-KHÔNG DIỆT này là đi vào CÁI CHÁNH ĐỊNH của ĐẠI NIẾT BÀN CỦA BỒ TÁT . ĐẠI NIẾT BÀN CỦA BỒ TÁT . thấy hông ! rồi bây giờ á ! an trụ vào tự tánh thanh tịnh của ĐẠI NIẾT BÀN của bồ tát nhưng mà quán chiếu còn những VI TẾ ràng buộc . bây giờ hành sâu vào LỤC ĐỘ BA LA MẬT ,bố thí , trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ không chấp 4 tướng nhưng trong kinh kim cang mà BÁT NHÃ phật dạy . không chấp 4 tướng . hành , duyên dung , song song á , hành DUYÊN DUNG song song mới hành tới THẬP LỤC HẠNH để ĐẮC QUẢ NHƯ LAI , THẬP LỤC HẠNH LÀ CÁI GÌ ? tức là ĂN, MẶC , NÓI , LÀM, THỨC, NGỦ , SỐNG , CHẾT , CÓ , KHÔNG , THÀNH, BẠI . đều luôn luôn an trụ trong tự tánh THƯỜNG CÒN BẤT BIẾN nó hiển minh ra TẠNH TÁNH tức là sống bằng TÁNH GIÁC LÀ PHẬT NHƯ LẠI. còn bồ tát á an trú trong TỰ TÁNH THANH TỊNH thì sống bằng cái TRÍ GIÁC còn LA HÁN , DUYÊN GIÁC á thì sống bằng cái Ý GIÁC , LA HÁN và DUYÊN GIÁC là sống bằng Ý GIÁC, bồ tát sống bằng TRÍ GIÁC , PHẬT TỔ NHƯ LAI  sống bằng TÁNH GIÁC ! á hông ? nó rõ ràng như vậy ! nhưng mà xin , xin thưa tất cả tăng ni và phật tử nam nữ á ! khi mà 1 đức phật sống bắng TÁNH GIÁC PHẬT thì bây giờ ngài mới diễn tả ra cái CẢNH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC .Nó quý báo vô cùng như có hàng , 7 hàng cây báu , 7 hàng lưới báo rồi vàng bạc ngọc ngà muốn gì có nấy thế gian người ta tưởng rằng có thật thể 1 cảnh giới như vậy để mà cầu về đó . thật sự đó là CẢNH VÔ VI VÔ TƯỚNG , VÔ TƯỚNG MÀ TƯỚNG , TƯỚNG MÀ VÔ TƯỚNG. nó không có 1 hình trạng gì để nói hết trơn , nó ly cả sắc và pháp có và không..v.v.v..nhưng mà người tu bây giờ dạy cầu về tây phương là về đâu . tây phương 1 cảnh giới thực thể nào để mà về ! đây là cảnh giới CỦA TÁNH GIÁC .còn cái cảnh sắc giới á là cái cảnh mà gọi là PHI TƯỞNG , PHI PHI TƯỞNG XỨ á. là VÔ SẮC GIỚI cái cảnh này cũng là vô tướng . ta sống bằng TÂM THỨC luôn rồi ! đâu có tướng gì đâu. còn cái cảnh giới SẮC GIỚI á là KHÔNG VÔ BIÊN XỨ , THỨC VÔ BIÊN XỨ, VÔ SỞ HỮU XỨ, là cái cảnh trời SẮC GIỚI nó cũng không có tướng nữa á ! ta sống hoàn toàn sống bằng TÂM THỨC rồi ! chớ nó , nó không phải 1 cảnh , cái cảnh mà GIỚI TƯỚNG như cái cảnh mà ,mà DỤC GIỚI của ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ gọi là cõi DỤC GIỚI ! thấy chưa ? ở đây tui muốn nói thật ,ngày hôm nay nói thẳng nun đó. nó thẳng nun á ! cho nên mình tu á . mình cầu siêu ,là đây là tui nói cầu siêu thôi , cầu an , cầu giải nghiệp thì cái đó nó nằm ngoài lề rồi ! siêu về đâu ? cái cầu siêu á ! cai siêu thứ 1 là thoát khỏi địa ngục bị giam nhốt , bị đánh đập, bị tra tấn, trần gian này á , nhà nước lập ra cái nhà tù , khám lớn , để trị những kẻ cướp tặc, những kẻ phá hoại cái sự bình yên của người khác , nên có nhà tù để nhốt cái những người đó ! thấy hông? thì cái cõi âm giới những người chết rồi , cái linh hồn đâu có mất vẫn còn, đương nhiên là đức ngọc hoàng thượng đế phải cho lập 1 cái cửa ngục trong cái cõi âm giới đó để nhốt những cái người mà hung dữ , phá hoại ,phá hoại loài người , phá hoại cái trật tự của cõi thiên giới và cõi trần gian , tức là phải có địa ngục thôi ! mà địa ngục này khi không cũng không có ! tại gì có kẻ quỷ ma phá hoại cái người cõi trung giới mà phá hoại cái cõi mà trần gian cho nên thiên đình cho lập ra cái cửa ngục để nhốt những cái người mà phá hoại cái sự an lành của người khác . Nhưng mà đương nhiên nhốt phạt thì phải có thăng thưởng cái cõi thăng thưởng là cõi thiên đường . cũng như mình ở đây nè ! cán bộ mà có công nhà nước á ! mõi năm á là cho đi an dưỡng 1 cái nhà như bên bên dĩ an á ! có cái nhà an dưỡng á ! đó là về thiên đường đó ! thiên đường trần gian mà khi nói á ! cái người mà mình cầu siêu đó thoát khỏi địa ngục là quan trọng nhất . cái thứ 2 là thoát khỏi cái ngạ quỷ là đói khát nhốt giam trong cái cảnh đói khát để mang kiếp ngạ quỷ đó là thoát khỏi cảnh đó người thân của mình . cái thứ 3 á : là mình cầu cho thoát khỏi cái cảnh súc sanh có thể là những cái người họ sống thế gian họ hung dữ bạo tàn họ khi mà , khi mà họ trở về trung giới rồi á. họ chuyển hóa lên thành những cái loài súc sanh mang lông đội sừng á ! hoặc giả họ đã đầu thai lên loài súc sanh rồi ! cầu nguyện cho họ chuyển hóa tư duy trở lại để họ trở lại làm , làm người đó là như vậy đó ! 3 cái cảnh này cầu nguyện là muốn , muốn hụt hơi rồi ! còn nói về tây phương làm sao về quý vị mà tây phương cảnh giới nào thực thể mà để người mang thân trung ấm ở . nếu cái người mang thân trung ấm đó mà không đạt được Ý GIÁC , TRÍ GIÁC, VÀ TÁNH GIÁC thì làm sao vô đó chớ nên vô tây phương đâu phải dễ . nhưng mà nói như vậy không có nghĩa, không có tây phương vẫn có tây phương là cái cảnh Ý GIÁC , TRÍ GIÁC VÀ TÁNH GIÁC của những người đắc đạo mới ở tây phương . chúng sanh phàm phu vậy , vợ chồng , con cái, nhậu nhẹt , cờ bạt ly bì à . sát sanh hại mạng đủ thứ hết . Niệm phật cái ngồi cầu để mà về tây phương . Cái chuyện nghe nó Hoang Đường quá . thấy chưa ? kể cả về cái cõi trời VÔ SẮC GIỚI cũng về không được nữa ! nó về TRỜI SẮC CỨU CÁNH LÀ CÕI TRỜI PHI TƯỞNG , PHI PHI TƯỞNG XỨ ĐỊNH đó . mà ĐƯC THÍCH CA MÂU NI khi mà ngài theo 5 anh em ông kiều trần như ngài tu trong giai đoạn đầu á ! ngài thấy cái pháp môn tu này nó chỉ đến cái cõi trời VÔ SẮC , VÔ SẮC GIỚI tức là TRỜI SẮC CỨU CÁNH THÔI ! không dứt thoát ly sanh tử được, ngài bỏ 5 anh em Kiều Trần Như lun ngài tu 1 mình đó ! rồi ngài mới đắc CÁI TÁNH GIÁC mới trở thành 1 đức phật như lại . thấy hông ? bởi hồi nãy tôi cho mấy vị mà quy y phật á ! quy y phật không quy y thiên thần , quỷ vật là chỗ này ! mà thiên thần, quỷ vật ở đâu mà quy y . thiên thần , quỷ vật là cái người âm mình biết đâu mà quy y là những người, ta mượn xác đó ! còn quy y phật là hữu hình , hữu thể đang hoàng , Phật thích ca là có cha sanh mẹ đẻ rồi bỏ gia đình , bỏ vào rừng tu mới đạt được CÁI TÁNH GIÁC á. mình quy y phật là cựu thể 1 người hiện thực nun , quy y pháp là lời dạy chân chính đúng đắng đi thẳng con đường TRUNG ĐẠO để đến quả vị CHÁNH GIÁC lời pháp lành của phật rất là cựu thể và chân chính cho nên mình quy y pháp nun , quy y, quy y cái lời dạy của phật có nghĩa là trở về học hành theo cái lời dạy của phật , còn quy y tăng là những người thế gian cũng như mình như quý vị thôi ! như quý y nè ! như quý vị thôi không khác nào đâu . nhưng người ta bỏ gia đình , gia thê , thế tử hết trơn rồi vô chùa tu giữ giới cấm theo phật để , để mong sau này đắc quả như phật đó là chư tăng . quy tăng là nhưng người hiện thực nun thấy được rõ ràng , còn quy y thiên thần , quỷ vật, mình có biết họ đâu ! họ là quỷ họ xưng là trời ,họ yêu họ xưng là thần á ! rồi á là họ là yêu xưng , họ xưng , xưng quỷ vân vân và vân vân ..mà mình quy y vậy là cái người , cái người vô hình họ mang thân trung ấm thôi họ nhập xác . mình có thấy họ thiệt hình thiệt dạng, lời nói nó có chắc như đinh đóng cột hay là , hay là nên nói mà đóng như trong cát . như lời nói mà đóng trong cây chuối . mình không biết họ là như thế nào á ! không thể là nắm vững cái tinh thần và cái định hướng tu hành của họ như thế nào hết ! giờ này họ hướng dẫn phải, ngày mai họ hướng dẫn bậy , mình làm sao mình biết được . thấy hông ? cho nên không quy y thiên thần quỷ vật là cái chô này ! thấy hông ? mình chỉ quy y phật, pháp, tăng thôi ! người thiệt hình thiệt dạng lun á . nói vậy cho quý vị nghe . nên tui trở lại vấn đề . cái pháp tu của phật là phải định tâm mới có thể tiến hóa về cảnh giới niết bàn cuối cùng được , cảnh giới tây phương cực lạc của đức phật a di đà chính là cảnh niết bàn của thích ca như lai . thấy hông ? đó phải đắc Tâm Pháp , phải đắc TRÍ GIÁC VÀ TÁNH GIÁC cung như Ý GIÁC thì mới về cảnh niết bàn ở được mà niết bàn đầu tiên là HỮU DƯ NIẾT BÀN kế đến là VÔ DƯ NIẾT BÀN kế nữa là ĐẠI NIẾT BÀN đến phật thích ca á là sống bằng TÁNH GIÁC là VÔ THƯỢNG ĐẠI NIẾT BÀN hoàn toàn vô tướng không có 1 cái hình thức cái cảnh , cái cảnh nào á ! nói xin lỗi con chim nó bay á có cái cây là cái cảnh thật nó đậu , mà thí vụ như con chim mà nó nhẹ á có thể nó đậu ở trên cái vầng mây mà vầng mây dày nó mới đậu được có vầng mây tụ hình nó mới đậu được nhưng mà cảnh giới này nó không có 1 cái gì hết trơn mà đậu cái gì ? hả ? nó là rỗng không , trống vắng , nó là vô tướng thì con chim nó lấy cái gì nó đậu.thấy chưa? cho nên dạy á ! nói đúng ra chư phật, tổ sư cũng phương tiện mà nói về tây phương để cho con người mình sống hiền lành từ từ tiến đến cái quả phật BẤT SANH-BẤT DIỆTchớ còn cái giờ cứ dạy trần gian mà đi về tây phương ! Mô Phật ! chưa làm được ông tăng nữa làm sao tây phương mà làm ông tăng đây chưa chắc về tây phương đâu ! nếu mà không thực hành đúng lời phật dạy chết rồi xuống địa ngục ở á ! chớ không giỡn đâu ! ờ ! còn có , đó  , còn cõi trời mà mà VÔ SẮC GIỚI là PHI TƯỞNG PHI PHI  TƯỞNG XỨ cũng như vậy á ! nó cũng không có tướng ! ta sống bằng tâm thức ! VÔ TƯỚNG ! bởi vậy cho nên trong kinh nói á 1 vị phật , 1 vị bồ tát muốn xuống trần này cứu dân độ thế phải về an trú trong cái cảnh trời gì ? ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN trở về sống trong cõi trời ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN, nó là 1 cảnh giới thể trong 33 tầng trời của đức ngọc hoàng thượng đế quảng lý á ! vượt khỏi cảnh trời dục giới này hoàn toàn sống bằng tâm thức bằng ý giác bằng trí giác bằng tánh giác . chớ không phải sống bằng cái thân , cai thân trung ấm nữa ! thấy chưa ? cho nên 1 vị phật ,bồ tát duyên giác mà muốn xuống trần cứu dân dộ thế phải an trú trở lại trong cái trung ấm thân mình ở cõi trời ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN phải trở lại sống bằng thân trung ấm của ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN rồi đó muốn xuống trần phải làm thủ tục , để đức thượng đế thọ ký xuống trần rồi đức thượng đế. bởi vì ngài quản lý 2 cõi âm dương ngài mới cho thiên thần này kia nọ theo bảo hộ để cứu đời chớ không là quỷ ma . chèn ơi ! nó hung dữ lắm nhen . Nó chuyên môn phá đời hại thế á ! 1 vị phật, bồ tát , 1 vị tiên mà xuống trần mà không được sắc lệnh mà của thượng đế mà ký rồi á !xuống đây quỷ ma nó theo nó phá ai cang cho mình , ai cang cho mình , quí vị thấy chưa nếu mà xem truyện trở về mà gọi là phong kiếm xuân thu á ! cái ông mà dương tiễn á . dương tiễn này không phải là dương tiễn trong phong thần nghe hông ! ổng á võ thì võ á ! nhưng mà không có phép tắc gì hết trơn á ! mà tôn tẩn mà ủng hộ nước yên với nước tề á cầm binh chống lại nói xin lỗi ông dương tiễn là nguyên soai này á ! 1 nghàn lần ông tôn tẩn á . đánh cái tiêu à ! mà không dám đánh bởi vì ông dương tiễn này có ngọc hoàng thượng đế ký sắc lệnh cho ổng xuống á ủng hộ tần thủy hoàng gồm thâu lục quốc , nếu mà tôn tẩn á mà đánh phép ổng gục 1 cái rồi là , là tôn tẩn bị ngũ lôi thần đánh liền chết liền á ! ai coi truyện mà phong kiếm xuân thu y biết ! kể cả như vậy nữa ! ông khương thượng á là được ngọc hoàng thượng đế cho xuống để mà ủng hộ nhà châu ! thấy chưa ? biết bao lần ở bên triệt giáo là ông ,nó muốn giết ông khương thượng nhưng mà hễ muốn giết khương thượng là có các cõi tiên , kể cõi phật ta tới ta cứu phải có cái ấn lệnh của ngọc hoàng thượng đế ký mới được ! á ,nói vậy quý vị biết rằng cái cảnh trời dục giới có hình tướng như mình còn vẫn phiền não , còn ham muốn nhưng mà hổng , không còn dâm như cảnh mình là, gọi là Dâm Giới nữa á ! còn nói cõi trời mà SẮC GIỚI VÀ VÔ SẮC GIỚI là không còn dâm mà cũng không còn dục nữa ! ta hoàn toàn sống bằng TÂM THỨC thấy chưa ? á ! chớ đừng có hiểu lầm mà đi cầu về tây phương , cầu về , về trời mà không lo tu gì hết mà quý vị mà nếu , quý vị mà nếu mà mà tu Thập Thiện á ! thì cũng về cõi trời DỤC GIỚI thôi à ! thấy chưa ? đó bữa nay tôi nói thẳng và nói thiệt đó để cho quý tăng ni phật tử mình nghe hiểu để mình có 1 định hướng rõ ràng tu làm sao cho đúng chánh pháp của 3 đời chư phật thuận theo cái thiên lý á ! và công lý cũng như thuận theo cái luật thiên nhiên và tự nhiên của tạo hóa chớ còn không thì mình tu quẹo quợ đi qua đi lại lát nó dính tầm bậy , tầm bạ hết trơn rồi làm sao , tội nghiệp lắm quý vị ơi ! tui thấy đân mình việt nam á nhiều người thích tu lắm muốn tu lắm và muốn thành phật nữa ! rồi mình học gì tùm lum tà la tội nghiệp hôm ? nói đúng ra tui cũng tội nghiệp , tui mới nói chớ không tui cũng không thèm nói chi nữa ! nói chi cho mệt ! nói nãy giờ nó cũng mất hết 10 ký lô ri á ! phải hông ? thôi trước khi dứt lời 1 lần nữa cầu nguyện hông ân tam bảo hộ pháp chư thiên gia hộ tất cả những hương linh nghiệp chướng báo chướng oan gia trái chủ theo vương vấn bản thân gia đình phật tử cũng như trong cửu huyền thất tổ nội ngoại 2 bên những oan gia trái chủ nên thức tỉnh sự đời , thức tỉnh về tâm thức của mình có thể chuyển hóa mình từ 1 cái ma có thể mình chuyển hóa tư duy được mình tu theo lời dạy của đức phật mình sẽ thành phật ma mà quyết tâm tu chuyển hóa tư tưởng sẽ thành phật mà quỷ mà quyết tâm tu thì chuyển tư tưởng thành thần hay lắm quý vị ơi âm dương đều nên tu hét trơn á! chớ nên không bỏ ,không nên bỏ đâu , nếu mà cố gắng làm ác hoài thì cái mang sau này mang quả báo khổ lắm khổ vô cùng 1 lần nữa chút tất cả tăng ni phật tử nam nữ xa gần thân tâm an lạc và tu hiền tinh tấn !

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ! MÔ PHẬT.

 

 

 

 

 

 

About admin

Check Also

LỄ TANG CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁ0 – THIỀN SƯ AN LẠC HẠNH

Chuyển thể văn bản: CLB hoằng pháp Dương Khoa Thỉnh sách tại đây miễn phí: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.